Priprava na Eldricht Moon prerelease – mehanike

Počasi in vztrajno se nam bliža prerelease Eldricht Moon in k temu spada tudi igranje z novimi mehanikami ter za nekatere prvič igranje na prereleasu.
Tokrat bomo predstavili vse nove mehanike katere se nahajajo v Eldricht Moon in osvežili znanje mehanik iz Shadows over Innistrad.

V ediciji Shadows over Innistrad smo spoznali sledeče mehanike:

  • Delirium
  • Madness
  • Investigate
  • Transform
  • Skulk

DELIRIUM

Delirium – If there are four or more card types among cards in your graveyard,…
Delirium – Če se v graveyardu(pokopališču) nahaj 4 ali več različnih tipov kart,… 

Mehanika delirium deluje na tak način, da ima karta katero igramo ali jo imamo v igri nek dodaten efekt ali bonus, ČE imamo v pokopališču 4 ali več različnih tipov kart.
Card type oz. tipi kart ki jih poznamo so: artifact, enchantment, creature, sorcery, instant, planeswalker in land.

 

MADNESS

Madness (cost) (If you discard this card, discard it into exile. When you do, cast it for its madness cost or put it into your graveyard.)
Madness (cena) (Če bi discardal(dal karto iz roke v graveyard), jo namesto tega discardaj v exile. Če jo discardaš v exile lahko to karto igraš za njeno madness ceno ali pa jo lahko daš v graveyard.)

V praksi izgleda to takole:

Na polju imamo Call the Bloodline v roki pa Fiery Temper.
Če želimo lahko igramo Fiery Temper za njegov mana cost 1RR ALI pa uporabimo ability od karte Call the Bloodline katera pravi, da moramo plačati 1 in discardat karto. ČE discardamo Fiery Temper ga lahko igramo za njegov madness cost, ki je v tem primeru R.

Karto lahko za njen madness cost igramo vedno ko jo discardamo kar je lahko: na koncu poteze če imamo več kot 7 kart in discardamo karto z madness, če nam nasprotnik z kakšno karto discarda karto z madness npr.: Duress  ali pa če nam kakšen efekt narekuje da moramo discardat karte npr.: Stitchwing Skaab.

INVESTIGATE

Investigate (Put a colorless Clue artifact token onto the battlefield with “{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)
Investigate (Na polje daj brezbarvni Clue artifact token z “{2}, Žrtvuj ta artifact: Vleči 1 karto.”)

V praksi izgleda to takole:

V roki imamo Confront the Unknown , v igri imamo Graf Mole.
Če želimo lahko igramo Confront the Unknown  in kot target izberemo našega Graf Mole, če to naredimo dobimo Clue token.
Clue token ima lastnost, da lahko plačamo {2}, ga žrtvujemo in potegnemo karto. Graf Mole pravi, da vedno ko žrtvujemo Clue token dobimo 3 življenja.

SKULK

Skulk (This creature can’t be blocked by creatures with greater power.)
Skulk (Ta pošast ne more biti blokirana z pošastjo, ki ima večjo moč.)

 

V praksi izgleda to takole:

Na polju imamo Furtive Homunculus z katerim napadamo nasprotnika.
Nasprotnik ima na polju Inspiring Captain.

Ker ima Inspiring Captain power 3, Furtive Homunculus pa ima power 2 ga nasprotnik zaradi tega ne more blokirat.

TRANSFORM

Transform je mehanika, ki se nahaja na kartah katere imajo 2 strani.
Stran, ki ima v zgornjem desnem kotu mana cost je stran katera pride v igro.
Ko se izpolni določen pogoj kateri je napisan na karti se karta obrne na njeno drugo stran.

Npr.:

Hinterland Logger  in njegova druga stran Timber Shredder

Pogoj kateri mora bit izpolnjen, da obrnemo Hinterland Logger je, da noben igralec ni igral spella prejšnjo potezo.
Timber Shredder se lahko obrne nazaj v Hinterland Logger, če je bil izpolnjen pogoj, da je 1 igralec igral 2 spella ali več prejšnjo potezo.

V ediciji Eldricht Moon se nahajajo karte z sledečimi NOVIMI mehanikami:

  • Emerge
  • Escalate
  • Meld

EMERGE

Emerge (cost) (You may cast this spell by sacrificing a creature and paying the emerge cost reduced by that creature’s converted mana cost)
Emerge(cena) (Ta spell lahko igraš tako, da žrtvuješ pošast in plačaš emerge ceno zmanjšano za pretvorjeno mana ceno žrtvovane pošasti)

V praksi izgleda to takole:

Na polju imamo Dawn Gryffa katerega mana cost(mana cena) je 2W – kar je v converted mana cost (pretvorjena mana cena) skupaj enako 3.
V roki imamo Wretched Gryff kateri ima Emerge 5U.

Namesto, da Wretched Gryffa igramo za njegov mana cost 7 lahko namesto tega žrtvujemo Dawn Gryffa in plačamo emerge cost katerega zmanjašamo za 3, torej nas stane Wretched Gryff samo 2U.

ESCALATE

Escalate (cost) (Pay this cost for each mode chosen beyond the first.)
Escalate (cena) (Plačaj to ceno za vsak dodaten mode(način))

V praksi izgleda to takole:

V roki imamo Collective Defiance.
Karta ima 3 mode, njen escalate cost pa je 1 kar pomeni, da bomo za vsak dodaten mode morali plačati 1 več.
Če izberemo samo 1 mode stane karta samo 1RR, ker nismo izbrali dodatnih modov; če izberemo 2 različna moda stane karta 2RR; če pa bi izbrali vse tri mode pa bi stala karta 3RR.

MELD

Mehanika meld se nahaja na 3 parih kart.
Mehanika je podobna mehaniki transform z to razliko, da se na kartah z mehaniko meld na drugi strani skriva polovica karte.
Ko združimo par kart dobimo eno veliko karto.

Pari kart kateri se z mehaniko meld združijo so:
1. Gisela, The Broken Blade + Bruna, The Fading Light = Brisela, Voice of Nightmares 2. Hanweir Garrison  + Hanweir Battlements = Hanweir, The Writhing Township 3. Midnight Scavengers + Graf Rats = Chittering Host

Pozorni moramo biti na to, da se karte združijo oz. meldajo ob različni delih turna oz. poteze.
Gisela in Bruna se združita v začetku end stepa, Garrison in Battlements se lahko združita kadarkoli saj nam meldanje narekuje karta Hanweir Battlements, Scavengers in Rats se meldata na začetku combat stepa.

Za karte ki so meldane( Brisela, Voice of NightmaresHanweir, The Writhing TownshipChittering Host) velja, da če se jih uniči gresta obe karti v graveyard, če jih exilamo gresta obe karti v exile, če se vrne v roko gresta obe karti v roko, če damo karto na vrh ali podenj decka izbere owner zaporedje kart.

Npr.:
Brisela, Voice of Nightmares exilamo z Long Road Home.
Na koncu naslednje poteze se vrneta Gisela, The Broken Blade in Bruna, The Fading Light v igro, obe z +1/+1 countrom.

Upam, da so mehanike razložene razumljivo, če pa imate še kakšno vprašanje pa kar pogumno z njim na plan v komentarje.

 

Facebooktwitterrssinstagrammail

Post Author: Tomaž Strmčnik

Leave a Reply